ارتباط با ما

تلفن:02833780021
ایمیل; pr.office@ikiu.ac.ir
آدرس:قزوین، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، سازمان مرکزی
کدپستی: 34148-96818